En menneskelig erklaering om rettferdighet.
(A human declaration of justice)

Links

urettferdighet

Urettferdig erstatningssak.

FNs definisjon på tortur.

Kompendie 2. Fortsettelse av Kompendie 1, 2012-2013. Kommer snart.