En menneskelig erklaering om rettferdighet.
(A human declaration of justice)

Links

urettferdighet

Urettferdig erstatningssak (tidligere del II).

Hva politiet og ahus vil jeg skal fjerne; et miniskriv (tidligere del III, v.1.).

FNs definisjon på tortur.