En menneskelig erklæring om rettferdighet.
(A human declaration of justice)

Links

urettferdighet

Urettferdig erstatningssak.

Ahus- og politivennlig-redigert; et miniskriv.

FNs definisjon på tortur.