Her kommer NAV-saken (AAP) i løpet av kort tid. Det er viktig med åpenhet angående denne saken. Saksnummer: 15-150043 tvi-ovro. Det er ikke aktuelt å være på AAP ved NAV Eidsvoll uten å ha rettigheter.

NAV-saken.Contact siteowner.